Menu
Wybierz język:
PL
EN
SK
Zastosowanie

Szkła Spienionego Hoger
promocja-czasowa

Szkło spienione HOGER jest lekkim ekologicznym izolacyjnym materiałem budowlanym, o szerokim zastosowaniu.

Obszary zastosowań szkła piankowego:

 1. Izolacja płyty fundamentowej.
  Izolacja płyty fundamentowej

 2. Izolacja dachu odwróconego.
  Izolacja dachu odwróconego

 3. Izolacja podłogi na gruncie.
  Izolacja podłogi na gruncie

 4. Beton lekki.
  Beton lekki

 5. Izolacja zielonego dachu.
  Izolacja zielonego dachu

 6. Izolacja obiektów sportowych, basenów, płyty boiska i lodowiska.
  Izolacja obiektów sportowych, basenów, płyty boiska i lodowiska

 7. Izolacji ogrzewanych chodników i ulic.
  Izolacji ogrzewanych chodników i ulic


Izolacja cieplna posadzek:

 • odpowiednie dla wszystkich typów powierzchni
 • odpowiednie dla dowolnego obciążenia
 • odpowiednie dla konstrukcji z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym


Izolacja termiczna dachów:

 • tarasy i dachy przeznaczone dla ruchu pieszego
 • parkingi na dachach i dachy przeznaczone dla ruchu kołowego
 • lądowiska na dachach
 • ogrody dachowe


Izolacja fundamentów:

 • izolacja płyt fundamentowych, pasów i cokołów
 • izolacja ścian piwnicznych
 • przerwania mostków cieplnych ścian


Kruszywo lekkie:

 • produkcja betonu lekkiego


Konstrukcje przystosowane do niskich temperatur:

 • lodowiska
 • podłogi chłodni


Konstrukcje specjalne:

 • izolacja fundamentów maszyn
 • izolacja fundamentów zbiorników


Oprócz budownictwa szkło piankowe stosowane jest w wielu dziedzinach izolacji przemysłowych:

 • izolacja urządzeń i instalacji z temperaturami roboczymi do –260°C do +430°C
 • izolacja urządzeń i instalacji, które zawierają substancje chemiczne lub łatwopalne, lub znajdujące się w agresywnym środowisku
 • izolacja wykładzin kominów przemysłowych, gdzie dochodzi do oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur
 • izolacja fundamentów zbiorników skroplonego gazu lub innych mediów
 • izolacja podziemnych bezkanałowych przewodów rurowych (bezpośrednio zasypanych ziemią).
 • izolacja zbiorników, kominów, kanałów dymowych.
 • izolacja statków czy platform wiertniczych

Proces przygotowania pod budowę płyty fundamentowej:

WykopUkładanie geowłókniny na zakładkęDostarczenie granulatu luźno, w tkaninie transportującej lub w worku typu Big BagRozłożenie granulatu na geowłukninęZagęszczanie granulatuPodłoże gotowe do budowy płyty fundamentowejIzolację płyt fundamentowych ze szkła spienionego można stosować w gruntach które dobrze odprowadzają wodę.


Z godnie z uwarunkowaniami dla danego projektu opisanymi przez projektanta w projekcie wykonujemy:

Wykop pod fundament budynku który zabezpieczamy szalunkiem oraz geowłókniną . Głębokość wykopu oraz grubość warstwy szkła wylicza się dla danego projektu.

Szkło spienione zależnie od ilości dostarcza się na teren budowy luzem lub workach o pojemności 1m3 – big bag.


Materiał po rozsypaniu wyrównuje się do uzyskania poziomej powierzchni, którą poddaje się procesowi zagęszczania za pomocą zagęszczarki płytowej.


W trakcie zagęszczania tworzy się zwarta powierzchnia, należy pamiętać aby proces prowadzić równomiernie dla całej podbudowy. W przypadku w którym wysokość podbudowy ze szkła spienionego przekracza wysokość 30cm należy proces układania i zagęszczania podzielić na dwa etapy tak aby szkło spienione było zagęszczone w jednolity sposób w całej wysokości.


Firma Hoger posiada certyfikaty ISO 9001:2009 i 14001:2005 , szkło spienione produkuje na podstawie zakupionego patentu współpracując z AGH i pod kontrolą akredytowanego laboratorium.

Co to jest szkło spienione?

Szkło spienione Hoger jest materiałem otrzymywanym z czystej stłuczki szklanej poddawanej działaniu wysokiej temperatury z użyciem naturalnego środka spieniającego.

Dom pod klucz Hoger

GRUPA HOGER