Menu
Wybierz język:
PL
EN
SK
Właściwości
promocja-czasowa

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze właściwości

Wartość

Jednostka

Norma

Kształt ziaren

Nieregularne  

 

EN 13055-1

Wymiar ziaren

0-63

[mm]

EN 13055-1

Gęstość nasypowa

146

[kg/m3]

EN 1097-6:2000

Procent ziaren przekruszonych

NPD

 

Obecność zanieczyszczeń

NPD

Odporność na miażdżenie

0,6-1,84

[MPa]

EN 13055-1

Zawartość chlorków

<0,01

[%Cl]

EN 1744-1:1998

Zawartość siarczanów rozpuszczonych w kwasie

0,08

[%SO3]

EN 1744-1:1998

Siarka całkowita

0,02

[%S]

EN 1744-1:1998

Stałość objętości

NPD

[%ubytku masy]

 

Nasiąkliwość

2,6

[Vol%]

EN1097-6:2000

12,2

[% suchej masy]

Promieniowanie radioaktywne

NPD

Uwalniane metale ciężkie

NPD

 

Uwalniane węglowodory poliaromatyczne

NPD

 

Uwalnianie innych substancji niebezpiecznych

NPD

Twardość a zamrażanie - rozmrażanie

1,2

%

EN 13055-1

Trwałość a reaktywność alkaliczno - krzemionkowa

NPD

 

Przewodność cieplna

0,08

[W/mK]

PN ISO 8301:1998

Zasadnicze właściwości

Wartość

Jednostka

Norma

Kształt ziaren

 Nieregularne

EN 13055-2

Wymiar ziaren

0-63

[mm]

Gęstość nasypowa w stanie luźnym

146

[kg/m3]

Odporność na rozdrabnianie kruszenie

0,6-1,84

[MPa]

Stałość objętości

NPD

Nasiąkliwość

2,6

[Vol%]

12,2

[% suchej masy]

Podciąganie wody

Skład/zawartość

 

Uwalnianie metali ciężkich przez wymywanie

NPD

Obecność zanieczyszczeń

NPD

 

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

NPD

 

Trwałość a zamrażanie/rozmrażanie

1,2

%

Procent ziaren przekruszonych/ z powierzchnią łamaną

NPD

[% masy]

Przewodność cieplna

0,08

[W/mK]

PN ISO 8301:1998

NPD- właściwości użytkowe nie ustalone

Co to jest szkło spienione?

Szkło spienione Hoger jest materiałem otrzymywanym z czystej stłuczki szklanej poddawanej działaniu wysokiej temperatury z użyciem naturalnego środka spieniającego.

Dom pod klucz Hoger

GRUPA HOGER