Menu
Wybierz język:
PL
EN
SK
Aktualności
promocja-czasowa
Ciepłe posadowienie domu pasywnego-na szkle piankowym
10.05.2018

Artykuł pokazuje jak rozwiązujemy ocieplenie budynku , w miejscach mocno zagrożonych występowaniem mostków cieplnych.

Jest to nawiązanie do artykułu "Jak i gdzie ucieka ciepło z budynku" , w którym wskazywałem na występowanie mostków cieplnych w budynkach realizowanych według projektów  gotowych.

Zasadą naszych projektów indywidualnych jest obwodowe zamykanie izolacji cieplnej. Oznacza to, że szukamy skutecznych sposobów szczelnego łączenia ze sobą izolacji pod podłogą parteru, z izolacją ścian zewnętrznych, i izolacji ścian zewnętrznych z izolacją stropodachu. W ścianach zewnętrznych stolarka jest montowana w warstwie ocieplenia.


W tym artykule pokazuje najskuteczniejszą metodę odcięcia budynku od gruntu izolacją cieplną i przeciw-wodną. Jest nią posadowienie budynku na płycie żelbetowej, pod którą jest warstwa szkła piankowego.

Co to jest szkło piankowe najlepiej przeczytać u jednego z producentów , firmy Hoger.

W skrócie to żwir ze szkła do którego wprowadzono bąbelki gazu. Materiał jest nie nasiąkliwy, odporny na kwasy i zasady, owady, gryzonie , ogień, wodę, a przy tym odporny na ściskanie w zakresie wystarczającym aby znieść ciężar 2-3 piętrowego budynku. Zagęszczona warstwa gr. 45 cm posiada współczynnik przenikania ciepła U obliczeniowo 0,099 W/m²K, zaś po uwzględnieniu poprawki obliczeniowej na mostki cieplne i błędy wykonawcze, U wynosi dla tych płyt 0,18 W/m²K .

Z początkiem kwietnia ruszyła realizacja dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych posadowionych na płytach , pod którymi zagęszczono warstwę 45 cm granulatu szkła piankowego. Poniżej parę zdjęć z realizacji.

Początek to zdjęcie humusu i wykop . Potem rozłożono instalacje, które zaprojektowano pod płytą - kanalizacje i przepusty dla instalacji elektrycznej, gruntowego wymiennika ciepła i wody.

Instalacje zasypano piaskiem , zagęszczono go i położono fizelinę. Zastosowano szalunek z płyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który będzie stanowił jednocześnie ocieplenie boków płyty fundamentowej.

Warstwa szkła piankowego została zagęszczona.

Następnie położono folię budowlana pod płytę fundamentową żelbetową.

Po przygotowaniu zbrojeń płyty w obu budynkach zostały zalane betonem. Beton z dodatkiem włókien rozproszonych Dramix - dlatego widoczne zbrojenie jest tylko dozbrojeniem płyty.

Wykonanie podłoża i płyt zajęło miesiąc czasu. Przy lepszej organizacji dostaw, można czas wykonania skrócić do 3 tygodni. Dopisywała pogoda, co z kolei nie opóźniło budowy.

Całkowity koszt wykonania płyt (materiał , robocizna, transport) wyniósł według inwestora:

355,12 zł netto/m² + 8 % VAT w 2017 roku

Fotoreportaż z każdej fazy budowy w albumie "Budowa dwóch budynków pasywnych na Białołęce" poniżej.

Zdjęcia wykonał Inwestor. Bardzo dziękuję za udostępnienie.

Żródło: http://www.kluszewski.com.pl/174/posadowienie-domu-pasywnego-na-plycie


d96fb2-szklo.jpgc0e66a-szalunek.jpg6f3ba3-szklonafizelinie.jpg0fabeb-laniebetonu.jpg306683-kanalizacja2.jpg98cee2-kanalizacja.jpg4141e8-fliowanie.jpg5a7835-dren.jpgd89c3f-fizelina.jpg9ac7d1-szkloubite.jpgf2b31a-wykop.jpg1afcb7-zbrojenie.jpg
HOGER - NOWOCZESNA IZOLACJA FUNDAMENTU
29.06.2017
HOGER - NOWOCZESNA IZOLACJA FUNDAMENTU

Szkło spienione (ang. foam glass, inaczej szkło piankowe) jest lekkim materiałem o zamkniętej porowatej strukturze i bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych. Powstaje w piecu tunelowym poprzez oddziaływanie w określonym czasie na sproszkowane szkło temperaturą do +900 oC, a następnie pod wpływem intensywnego chłodzenia pęka tworząc kruszywo o granulacji od 40 do 65 mm.Najważniejsze cechy szkła spienionego:

Szkło spienione HOGER® charakteryzuje się następującymi właściwościami:
 • wysoka izolacja termiczna – współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,08 W/(mK)
 • niepalne – reakcja na ogień w klasie A1
 • niska nasiąkliwość
 • wodoodporne
 • bezwonne
 • przenosi obciążenia po zagęszczeniu
 • nie ulega degradacji i nie starzeje się z upływem czasu
 • nie wymaga dodatkowej podsypki
 • skraca czas budowy płyty fundamentowej
 • nie przenosi mostków termicznych
 • odporne na środowisko agresywne, kwasy i zasady
 • olejoodporne
 • odporne na pleśnie, owady i gryzonie
 • niezmienność kształtów
 • wytrzymałe na ściskanie
 • dźwiękochłonne
Materiał ten spełnia kilka funkcji, m.in. może być stosowany jako termoizolacja drenażu, hydroizolacja, zapora dźwiękochłonna, wypełniacz betonu lekkiego. Należy zaznaczyć, że szkło spienione jest materiałem łatwym i prostym w obróbce.
Wyżej wymienione cechy są potwierdzone badaniami w certyfikowanym laboratorium PCA zgodne z normami PN-EN 13055:2016-07 (Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy) oraz PN-EN 13055:2016-07 (Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń).

Zastosowanie szkła spienionego HOGER

Uzyskane wyniki prezentowane w tablicach 1 i 2 pozwoliły na zastosowanie szkła spienionego do produkcji prefabrykowanych domów energooszczędnych w zakładzie w Radzionkowie. Kruszywo szkła spienionego może mieć również zastosowanie jako podbudowa i izolacja płyty fundamentowej w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, halach magazynowych i produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są posadzki najwyższej jakości.
Szkło spienione użyte do izolacji i podbudowy płyty fundamentowej znacznie obniża koszty i skraca czas budowy płyty. Podczas wykonawstwa płyty fundamentowej należy tak samo jak i dla tradycyjnej metody przygotować podłoże gruntowe zgodnie z wytycznymi z badań nośności gruntu.

Wykonawstwo płyty fundamentowej

Na początku budowy należy wykonać wykop, usuwając humus i wyrównać podłoże. Następnie rozłożyć geowłókninę z zapasem, aby można było nią przykryć boczną warstwę szkła (w razie konieczności zaleca się wykonać odwodnienie). Do przygotowanego wykopu należy wysypać warstwę szkła spienionego o wysokości od 40 do 50 cm, którą następnie należy zagęścić zagęszczarką płytową do wysokości od 30 do 40 cm. Dzięki temu uzyskamy izolacyjną warstwę nośną. W przypadku większych powierzchni
można użyć walca budowlanego (należy pamiętać, aby równomiernie zagęścić całość powierzchni). W przypadku stosowania grubszych warstw – powyżej 50 cm, należy wykonać pracę w dwóch etapach tzn. rozsypać i zagęścić pierwszą warstwę, a później powtórzyć obie czynności dla drugiej warstwy. Wykonanie prac w dwóch etapach spowoduje, iż cała podbudowa ze szkła spienionego będzie zagęszczona równomiernie w całej wysokości. Zagęszczone szkło piankowe przykrywamy folią izolującą, która będzie stanowić barierę zabezpieczającą przed przedostaniem się mleczka cementowego do szkła. Na foli można już układać szalunek, zbrojenie i instalacje, które zostaną zalane w płycie. W stosunku do tradycyjnej technologii nie ma potrzeby stosować podsypki z
piasku, kruszyw i betonu chudego.

HOGER – dom pod klucz

Producent:
Hoger Sp. z o.o. Zakład Produkcji Szkła Spienionego
Firma zajmuje się produkcją prefabrykowanych domów z zastosowaniem szkła spienionego. Budynki mają fundamenty żelbetowe monolityczne, prefabrykowane ściany nośne trójwarstwowe wykonane z: warstwy mineralnej akumulującej ciepło, lekkiego betonu na bazie spienionego szkła (tworzącą część konstrukcyjną z izolacją termiczną i akustyczną) oraz dodatkowej warstwy styropianu z tynkiem silikonowym. Płyta stropowa wykonana jest ze zbrojonego betonu lekkiego na bazie spienionego szkła. Budynki są bardzo ciepłe i suche, a przy tym odporne na grzyby, pleśnie, gryzonie. 


Dom HOGER stawiany jest w ciągu jednego dnia. Wszystkie elementy: fundamenty, ściany, podłoga i dach są przywożone na budowę i montowane na miejscu. Dzięki nowoczesnej technologii łączenia elementów i dobrze zorganizowanemu zespołowi, firma jest w stanie przygotować dom do zamieszkania w dwa tygodnie – z wszelkimi instalacjami, wykończony, z pomalowanymi ścianami, wykonaną łazienką, wszystko zgodnie z zamówieniem i oczekiwaniami klienta. Wszystkie domy HOGER łączy jedna cecha – są parterowe. Firma bazuje na kilku głównych projektach, z których klient wybiera najbardziej mu odpowiadający.
Hoger Sp. z o.o. Zakład Produkcji Szkła Spienionego ► ul. Strzelców Bytomskich 100 ►41-922 Radzionków ► tel. 32 285 12 19 ► www.hogerszklospienione.plszklo@hoger.pl
Źródło artykułu: Vademecum

Pliki do pobrania:

1. Pełny artykuł Vademecum - HOGER® – NOWOCZESNA IZOLACJA FUNDAMENTU

Co to jest szkło spienione?

Szkło spienione Hoger jest materiałem otrzymywanym z czystej stłuczki szklanej poddawanej działaniu wysokiej temperatury z użyciem naturalnego środka spieniającego.

Dom pod klucz Hoger

GRUPA HOGER